Semester 1:   

  • MAT2ANA/STA4ANA Analysis (subject coordinator, lecturer, practice class demonstrator)
  • MAT1DM/MAT4DM Discrete Mathematics (subject coordinator, practice class demonstrator)

 Semester 2: 

  • MAT3AC Advanced Calculus and Curvature (subject coordinator, lecturer, practice class demonstrator)
  • MAT4TOP Topology (subject coordinator, lecturer)